C

Changluhanh

New member
【 𝐕𝐎̃ 𝐋𝐀̂𝐌 Tiên Kiếm - 𝐕𝐨̃ 𝐋𝐚̂𝐦 𝟏 𝐏𝐂】
𝐑𝐀 𝐌𝐀̆́𝐓 𝐌𝐀́𝐘 𝐂𝐇𝐔̉ 𝐌𝐎̛́𝐈 : Huyền Viên.
Trang Chủ: http://volamtienkiem.com
Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/jibkjj477
𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐁𝐚̉𝐧 Võ Lâm 2009 , 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐢̣ 𝐇𝐊𝐌𝐏 - 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐚̂𝐮 - 𝐕𝐚̂𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - 𝐇𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 - 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧𝐠 - 𝐓𝐮̛̉ 𝐌𝐚̃𝐧𝐠 ...
---------------------------
𝐌𝐨̛̉ TEST: 19h00 ngày 22/05/2024
𝐎𝐩𝐞𝐧 : 19h00 ngày 25/05/2024
---------------------------
𝐇𝐨̂̉ 𝐓𝐫𝐨̛̣ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮̉
• Cấp 129
• Thổ Địa Phù (Vĩnh Viễn)
• Thần Hành Phù (Vĩnh Viễn)
• Trang Bị Vân luộc Khoá (Vĩnh Viễn)
• Túi máu 3 ngày.
• Ngựa Bôn Tiêu.
• Miễn Phí Skill 90 và 120 khi đạt cấp 80 và 120
• 1 Bí Kíp 150 Khoá.
• ...Và còn nhiều các vật phẩm khác
---------------------------
[ 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐓𝐎𝐏 𝐓𝐎̂́𝐍𝐆 𝐊𝐈𝐌 𝟐𝟏𝐇 𝟐4.𝟎5]
- 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟏 : 5.000 Xu
- 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟐 : 3.000 Xu
- 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟑 : 2.000 Xu
- 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟒 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟎 : 500 Xu
---------------------------
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐮𝐚 𝐭𝐨𝐩 lv 150
𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟏
• 5.000 Xu
𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟐
• 3.000 Xu
𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟑
• 2.000 Xu
𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟒
• 2.000 Xu
𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟓 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟎
• 1.000 Xu
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐮𝐚 𝐭𝐨𝐩 lv 180 :
10 người đầu tiên đạt lv 180: nhận được 3000xu.
------------------------------------------------------
𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 SV 𝐕𝐨̃ 𝐋𝐚̂𝐦 Tiên Kiếm
• Chặn kéo xe 100% - Hoạt động PK theo sau không tự đánh
• Hạn chế 4 Acc/Pc & 4/IP , Tống Kim 1 Acc/IP.
• A.ut0 ingame độc quyền, tiện lợi, thông minh như VLBS
• Phiên bản nội công ( phái CB,VD nội thì tăng Nội Công để lên lực tay)
• Đội Ngũ Hổ Trợ Nhiệt Tình Và Chuyên Nghiệp
• Hệ Thống SV Bảo Đảm Không Giật,Lag.
• Hoạt Động Diển Ra Liên Tục
• Nhiều Sự Kiện Ingame Cày Cuốc
• Hệ Thống BOSS Đa Dạng
 
Last edited by a moderator:

Quảng Cáo Game

Top