binryu1

binryu1

New member
𝟏𝟗𝐡 8/𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐕𝐨̃ 𝐋𝐚̂𝐦 𝐌𝐚̃𝐧𝐡 𝐋𝐨𝐧𝐠 , 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐨̂ 𝐇𝐚̣𝐧 , 𝐂𝐚̀𝐲 Đ𝐨̂̀ 𝐅𝐫𝐞𝐞 , 𝐏𝐊 Đ𝐚 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 , 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥 𝟗𝐱 𝟏𝟐𝐱 𝟏𝟓𝐱 𝟏𝟖𝐱 𝟐𝟎𝐱
𝟏𝟗𝐡 8/𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐕𝐨̃ 𝐋𝐚̂𝐦 𝐌𝐚̃𝐧𝐡 𝐋𝐨𝐧𝐠 , 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐨̂ 𝐇𝐚̣𝐧 , 𝐂𝐚̀𝐲 Đ𝐨̂̀ 𝐅𝐫𝐞𝐞 , 𝐏𝐊 Đ𝐚 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 , 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥 𝟗𝐱 𝟏𝟐𝐱 𝟏𝟓𝐱 𝟏𝟖𝐱 𝟐𝟎𝐱
𝟏𝟗𝐡 8/𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐕𝐨̃ 𝐋𝐚̂𝐦 𝐌𝐚̃𝐧𝐡 𝐋𝐨𝐧𝐠 , 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐨̂ 𝐇𝐚̣𝐧 , 𝐂𝐚̀𝐲 Đ𝐨̂̀ 𝐅𝐫𝐞𝐞 , 𝐏𝐊 Đ𝐚 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 , 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥 𝟗𝐱 𝟏𝟐𝐱 𝟏𝟓𝐱 𝟏𝟖𝐱 𝟐𝟎𝐱
𝟏𝟗𝐡 8/𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐕𝐨̃ 𝐋𝐚̂𝐦 𝐌𝐚̃𝐧𝐡 𝐋𝐨𝐧𝐠 , 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐨̂ 𝐇𝐚̣𝐧 , 𝐂𝐚̀𝐲 Đ𝐨̂̀ 𝐅𝐫𝐞𝐞 , 𝐏𝐊 Đ𝐚 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 , 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥 𝟗𝐱 𝟏𝟐𝐱 𝟏𝟓𝐱 𝟏𝟖𝐱 𝟐𝟎𝐱
=================================================================================

Săn Boss Sát Thủ Nhận HKMP

Săn Boss Sát Thủ Nhận HKMP

Săn Boss Sát Thủ Nhận HKMP

Săn Boss Sát Thủ Nhận HKMP

Săn Boss Sát Thủ Nhận HKMP
Zalo: https://zalo.me/g/dhitzr123

Trang chủ : vlmanhlong2024.com

Hệ Thống Trang Bị xanh cấp 1 - 10 Option x3 đối với đồ xanh và x3 đối với HKMP , Tất cả hoạt động được thông báo trong game.

Trang bị hiển thị dòng vàng tím ...vv

MỞ MÁY CHỦ Skil 9x 12x 15x 18x 20x EXP chuẩn VNG , Dame được cân bằng các phái, Các phái Như CLS TYD TYSD sẽ được cân bằng.

Mọi hoạt động có ở Ba Lăng Huyện , Săn Boss ST lấy NL Up các loại đồ HKMP
Map Boss HKMP Tại Lệnh bài Tân Thủ lên các Map Săn Kiếm NL Up đồ

➖➖➖➖✡➖➖➖➖

Code Game : Join Zalo
Code Game : Join Zalo
Code Game : Join Zalo
Code Game : Join Zalo

➖➖➖➖✡➖➖➖➖
Sever có MAP săn boss hkmp 24/24 giờ ( Chú Ý nha )
Sever có MAP săn boss hkmp 24/24 giờ ( Chú Ý nha )
Sever có MAP săn boss hkmp 24/24 giờ ( Chú Ý nha )
➖➖➖➖✡➖➖➖➖

Vào Zalo Inbox ADM Hỗ trợ tải game

Zalo: https://zalo.me/g/qdtxmy998
➖➖➖➖✡➖➖➖➖


:vlsieunhan3x.com hoac vlsieunhan3x (.) chấm com
==== Phiên Bản Công Thành Chiến====

Auto ingame độc quyền, tiện lợi, thông minh
Giới hạn 4 account /1PC – 8 account /1IP
Giới Hạn Tống Kim 1 account /1IP
Chặn kéo xe – Login máy Ảo – Auto Ngoài

➖➖➖➖✡➖➖➖➖

SỰ KIỆN THAM GIA TỐNG KIM TRẬN 21:00 Hàng ngày
Lưu ý : Nếu có tên trong danh sách TOP vui lòng Inbox Fanpage để bảo lưu thông tin.
Phần thưởng sẽ được phát sau khi kết thúc

➖➖➖➖✡➖➖➖➖

⭐⭐ Chúc anh em online vui vẻ ⭐
⭐
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Top