• Người tạo chủ đề tungtong123
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 460
tungtong123

tungtong123

New member
Sự kiện Huấn Luyện Sư
♦ Vượt ải
➛500 : Thẻ toàn năng vàng (x300) - Rương đá tiến hóa (x100) - Kim cương (x150k)
➛600 : Thẻ toàn năng vàng (x300) - Rương đá tiến hóa (x200) - Kim cương (x200k) - Rương thân mật (x100)
➛700 :Thẻ toàn năng vàng (x400) - Rương đá tiến hóa (300) - Kim cương (x200k) - Rương thân mật (x200)
➛800 :Thẻ toàn năng vàng (x400) - Rương đá tiến hóa (400) - Kim cương (300k) - Rương thân mật (x300)
➛900 :Thẻ toàn năng vàng (x500) - Rương đá tiến hóa (400) - Kim cương (400k) - Rương thân mật (x400)
➛1000: Thẻ toàn năng vàng (x500) - Rương đá tiến hóa (500) - Kim cương (500k) - Rương thân mật (x500)
♦ Nạp xu
➛50k : Thẻ toàn năng vàng (x50) - Rương trang bị lv4
➛100k : Thẻ toàn năng vàng (x100) - Rương trang bị lv5 - Thẻ kỹ năng cao (x50)
➛200k : Thẻ toàn năng vàng (x200) - Rương trang bị lv6 - thẻ kỹ năng cao (x100)
➛500k: x2 xu và x2 tích nạp
➛1tr : x3 xu và x3 tích nạp
➛3tr: x4 xu và x4 tích nạp
➛5tr: x4 xu và full mốc tích nạp tháng
Full Code:
➛POKEMON
➛VIP666
➛VIP999
➛PIKACHU
➛CHARIZARD
➛HUANLUYENSU
Link game: https://huanluyensu.com/
Link zalo: https://zalo.me/g/gecdot407

 

Quảng Cáo Game

Top