TLBBTUTIEN

TLBBTUTIEN

Member
Thiên Long Tu Tiên

-Máy Chủ : 𝐏hàm Nhân


⏰𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐓𝐞𝐬𝐭: 𝟏𝟗:00𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟗/𝟎𝟑 tới ngày 25/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟒
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐭𝐚: 𝟏𝟗:30 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟓/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟒

🔥𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒎𝒂𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒓 𝒐̂̉𝒏 đ𝒊̣𝒏𝒉, 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈, đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒏, 𝒏𝒐̛𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒐̉𝒂 𝒔𝒖̛́𝒄 ( 1 năm chỉ mở duy nhất 1 sever )

- định hướng severr

- sever chỉ bán duy nhất ngọc 5 ( Miễn phí ) muốn lên ngọc 6 hay 7 đều phải đi săn boss

-miễn phí x2.5

-miễn phí ngọc

- miễn phí điêu văn

- hệ thông máp mới, vực ngoại,thiên giới, thượng giới. tu ma hải, mạn đà sơn trang. đều có thể săn boss

- hệ thống thần khí nâng cấp

- trùng lâu nâng cấp

- thời trang mới 50 bộ

- thần khí mới 50 bộ

- Pet mới 100 loại

- 4 phái ngoại được buff mạnh

- hệ thống Tu Chân chỉ có tại Thiên Long Tu Tiên
============================================================
Thiên Long Tu Tiên
- đi là thiên long bát tu tiên được xây dựng bởi đội ngũ FPT cũ 10 năm kinh nghiệm và xây dựng
- đi đầu trong lĩnh vực hệ thống mới Tu Chân ,hài lòng với tất cả những người khó tính nhất, việt nam nói được làm được,==========================================================================
Đ𝐮𝐚 𝐓𝐨𝐩 𝐌𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉ : 𝐏𝒉𝒂̀𝒎 𝑵𝒉𝒂̂𝒏
Thời Gian Đua Top Open
- 𝟏𝟗𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟒/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟒 Đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟑𝐡𝟎𝟎 𝟏𝟓/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟒
-Máy Chủ : 𝐏𝒉𝒂̀𝒎 𝑵𝒉𝒂̂𝒏
𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐓𝐞𝐬𝐭: 𝟏𝟗:00𝐧𝐠𝐚̀𝐲 29/𝟎3
𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐭𝐚: 𝟏𝟗:30 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟓/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟒
===========================================
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠:
Top 1: 2tr VND ATM+ 2tr knb + 1 pet boss ( trùng lâu tùy chọn )
Top 2: 1tr VND ATM + 1m5 knb + 1 pet boss + 1 trùng lâu triệu
Top 3: - 500K VND ATM + 1m knb + 1 pet boss
top 4 - 10 : 500k knb ( trùng lâu tùy chọn x1 )
===========================================
Top Tài Phú : PHẦN THƯỞNG
- Top 1 : 3.000.000 KNB + PET BOSS (loại pet tùy chọn tư chất 10k) (trùng lâu tùy chọn ) ( tĩnh tâm thảo x50 + tiềm năng chân đan x50)
- Top 2 : 2.000.000 KNB + PET BOSS (loại pet tùy chọn tư chất 10k) ( tĩnh tâm thảo x20 + tiềm năng chân đan x20 ) + (trùng lâu liên)
- Top 3 : 1.00.000 KNB + PET BOSS (loại pet tùy chọn tư chất 10k ) ( trùng lâu giới )
- Top 4 đến 10 : 500.000 KNB ( trùng lâu tùy chọn x1 )
( các phần quà trị giá atm+VND đều có thể đổi qua knb nếu người chơi mong muốn )
===========================================


==============================
Trang Chủ: https://tlbbtutien.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/TLBBTUTIEN
Cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/tlbbtutien
Cộng đồng Zalo :https://zalo.me/g/aubomf829
 
Last edited:
Top