neymar

neymar

New member
⛪ 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉ : https://www.facebook.com/profile.php?id=61558460373301
⛪ Nhóm Zalo : https://zalo.me/g/gyhjsr213
⛪ Fanpage : https://www.facebook.com/profile.php?id=61558460373301
⛪ Đăng Ký acc Liên hệ trực TIẾP ADMIN Hoặc SĐT 0966762743
• Tạo nhân vật bắt đầu từ level 190
• Hỗ trợ túi máu 9999 x5 Miễn Phí Hằng ngày khóa vv
• Bộ THP + TĐP ( vĩnh viễn )
• Full ĐỒ Xanh Max OTP
• Ngựa Phi Vân 10x
• Nhận tất cả kỹ năng Môn phái ( Hổ trợ max 9x 12x )
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
💥 CODE TÂN THỦ : (Sẵn tại NPC lễ quan )
- x1 từ mẫu lệnh mở rộng rương bang
- x1 nhẫn tân thủ hệ hỏa ( 7 ngày )
- 3 tẫy tủy kinh
- 3 võ lâm mật tịch
- x1 túi hành trang
- x1 nhạc vương kiếm
- x5 khiêu chiến lệnh
( SEVER 6acc/IP/PC)
💥 Các hoạt động
+ Vượt ải 3Lần/1Ngày
⇨ Full 18 ải nhận full ( 20xu )/1acc

+ Viêm đế : từ 8h25 sáng -> 2h25 sáng hôm sau ( giờ chẳn )
⇨ 10 ải đầu mỗi ải 10xu .
⇨ Diệt boss cuối 25x/1acc.

+ Bos HK 12h05 -- 19h30 -- 22h10
⇨ 90% rớt 100xu vào rương
⇨ 5% rơi nhất kỹ càn khôn
⇨ 2% càn khôn song tuyệt bội
⇨ 2% rơi phiên vũ
⇨ 1% rơi 1 món HKMP Tùy chọn
+ Boss độc cô 12h30 -- 20h30
⇨ Túi độc cô ( x1 phiên vũ 3 ngày , x500xu , x5 tẩy tủy Kinh
20% ngựa phiên vũ 3 ngày )


+ Phong Lăng độ ==>

⇨ Tiêu diệt thủy tặt =50xu/1con

+ Tống Kim : Trận 13h -- Trận 19h -- Trận 21h
⇨Top1 : 500xu
⇨Top2 : 300xu
⇨Top3 : 200xu
⇨Top 4 -> 10 : 100xu/ Mỗi top
💥Kỳ trân cát
- túi máu x9999 = 100xu
- Nhẫn vô danh giớ chỉ ( 30day) = 5000xu
- nhất kỹ càn khôn phú 2000xu/1
- Rương hkmp maxx = 2000xu/1
-Tín vật môn phái= 200xu
- Ngựa phiên vũ = 3000xu
- ( SHOP TẠP HÓA GỒM NGUYÊN LIỆU PHÁT SÁNG TRANG BỊ + MỚ RỘNG RƯƠNG ...)
- nhẫn tân thủ : kim mộc thủy hỏa thổ 1000xu = 1 chiếc 30 ngày
 
Last edited:
Top