N

nguyenvantem123

New member
AE không nên đổi thẻ sang tiền mặt ở trang đổi thẻ nầy nhé
https://8pays.com/
https://8pays.com/
https://8pays.com/

Chuyên đi lừa đảo lấy thẻ của người khác

AE trong CLBGAMESVN có ai biết thăng AD trang https://8pays.com/ nói với nó lừa đảo sẽ có trả báo đó

Khi nào nó có con giái sẽ đi làm gái cho người ta xxxx ...............
Khi có con trai sẽ là BB ............
 

Quảng Cáo Game

Top