T

thanhbeti

New member
CHẶNG 3 - CODE TÂN THỦ : Full Set + 9, Vũ Khí + 10 ( Level 25 )
SỰ KIỆN ĐUA TOP - GÀ Ác Gunny 2.0 Bản Cày Cuốc
THỜI GIAN: 23h59p ngày 15/04 đến 23h59p ngày 25/05
TOP 1:
- Rương VIP-VKTT (ST242)x1 không khóa
- Đá cường hóa 5 x10
- 150 mũi khoan cấp 1
-Sét chỉ số 15 (15 ngày)
TOP 2:
-Rương VKTT (ST230)X1 không khóa
- Đá cường hóa 5 x8
- 120 mũi khoan cấp 1
-Sét chỉ số 15 (10 ngày)
TOP 3:
- VÍP-Thiên Sứ x1 (không khóa)
- Đá cường hóa 5 x8
- 100 mũi khoan cấp 1
-Sét chỉ số 15 (10 ngày)
TOP 4:
- WOW-Pháo *1 (không khóa)
- Đá cường hóa 5 x7
- 80 mũi khoan cấp 1
-Sét chỉ số 13 (10 ngày)
TOP 5:
WOW - Lu Gạch *1 (không khóa)
- Đá cường hóa 5 x 7
- 70 mũi khoan cấp 1
-Sét chỉ số 13 (7 ngày)
TOP 6
- WOW-Sấm Sét *1 (không khóa)
- Đá cường hóa 5 x6
- 60 mũi khoan cấp 1
-Sét chỉ số 12 (7 ngày)
TOP 7-10:
- Hộp Thần Bí*1 (không khóa)
- Đá cường hóa 5 x5
- 50 mũi khoan cấp 1
-Sét chỉ số 12 (7 ngày)
 

Quảng Cáo Game

Top