• Người tạo chủ đề laval
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 941
laval

laval

New member

Granado Espada private- sv Titan ver32
open 25-4-2024
Trang chủ : https://ge-titan.com/
FB gruop : https://www.facebook.com/groups/1555710908551527
vũ khi+giáp max +13 ar/dr 41 trang sức+10
hỗ trợ free warp các máp ko cần chạy Quest(chạy q nhận thưởng vẫn dc)
quest item bán tại shop npc thành rebold
hỗ trợ newbie :3 heaven rare card 1 set star+10 1hm pet 1hm card 1k growstone 1k shinny crystal 1k master chip 1k hm chip 1vk ar38+10.(inbox gm chọn vk)
Tỉ lệ nạp : 100k= 200Coin+100luckybox (x2 lần nạp đầu tiên)
Sự kiện : family lv up lv80 nhận 50lyndon box 500coin family lv90 nhận 100 lyndon box + 2000 coin
Sự kiên : "hỗ trợ enchance" đổi 3 vk cùng ar+10 = 1vk +11 cùng ar. 3 vũ khí cùng ar+11+1kcoin = 1vk=ar+12. 3 vũ khí cùng ar+12+2kcoin = 1vk+13
sự kiện : "cao thủ enchance" cao thủ nào may mắn tự đập thành công vk+13 nhận 3k coin từ gm ko tính vk đổi tự event hỗ trợ enchance
Sự kiện : "quảng bá server" yêu cầu like và share bài viết + tag 5 người bạn share ở chế độ công khai. comment tên account
nhận "500 enhance booster 500growth stone 3 lyndon weapon costume 3 lyndon artifact summon 3 lyndon medal summon stone"
Một số hình ảnh ingame !!! 

Quảng Cáo Game

Top