tlbbvnghs

tlbbvnghs

New member
InfinitySroVN | Cap 110 | D15 | Chức Năng Trùng Sinh Nhân Vật | Giết Boss Nhặt Silk Không Cần Nạp Thẻ | Chơi Miễn Phí Giải Trí Mùa Hè ......


Trang Chủ : http://srochuyensinh.online/
Tải Game : http://srochuyensinh.online/?download
Discord : https://discord.gg/3b62jp4rrx
Facebook Page : https://www.facebook.com/srochuyensinh.online
Open chính thức: 18/04/2022
THÔNG TIN SERVER
- Max Level : 110
- Skill : 110
- Weapon : D15 - Map : 110
- Exp/Sp Rate: 500x
- Party Exp/SP : 550x
- Drop Item : 250x
- Gold drop : 100x
- Skill Max : 110
- Max Plus : +250 Adv+5
- Chức Năng - (Reborn) - Trùng Sinh Nhân Vật
- (1 Reborn = 10 Điểm)
- Drop Boss (2 silk - Reborn Scroll - ALL Coin - Berserker )
HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC
- Max Lv 1
- 250 Point STR-INT
- Full 300k Gold
- Pét Nhặt Đồ 3 Ngày
- 1000 HP
- 1000 MP
- 50 DCN
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Top