G

gamejxprivate

New member
SEVER OPEN DC 7 NGAY TUYEN MEM VS TEAM KO GIOI HAN SL
LINK TAI GAME : https://jxthiengioi.com/
https://www.facebook.com/jxthiengioi
HO TRO ACC TAY NHU SAU
💥Skill Thiên Giơi Cấm Thuật tằng thứ 8
💥1 Triệu Mãnh
💥1 Bộ Ấn Trang Sức cấp 3
💥1 FF Cấp 9
💥1 Áo+Vũ Khí +7
💥1 Cặp Nhẫn Càn Khôn +5
💥1 Bộ Dây chuyền+Ngọc Bội Huynh Đệ +5
💥1 Bộ Bao tay+Nón+Đai Lưng+Hài Hắc Thần +5
💥5k even
HO TRO ACC XE NHU SAU
💥1 Áo+Vũ Khí +3
💥1 Cặp Nhẫn Càn Khôn +3
💥1 Bộ Dây chuyền+Ngọc Bội Huynh Đệ +3
💥1 Bộ Bao tay+Nón+Đai Lưng+Hài Hắc Thần +3
NGOAI RA SEVER MO COMBO MINI 199K
💥Skill Thiên Giơi Cấm Thuật tằng thứ 8
💥1 Cặp Nhẫn Càn Khôn +6
💥1 Bộ Dây chuyền+Ngọc Bội Huynh Đệ +6
💥1 Bộ Bao tay+Nón+Đai Lưng+Hài Hắc Thần +6
💥60 TÚI XU+ 50 TÚI TONG KIM
 

Quảng Cáo Game

Top