pemeo2k4

pemeo2k4

New member
【MÁY CHỦ MỚI:THĂNG LONG】


Trang Chủ : https://volamviet.com.vn
FanPage : https://www.facebook.com/VoLamViet2024/HỖ TRỢ TÂN THỦ :
-Nhận cấp 120 ( acc chính ) acc phụ cấp 100 khi vào game
-50 lệnh bài boss
-1 bộ thuốc may mắn dành cho săn lệnh bài boss
-200 vạn
- Lệnh Bài, Phi Tốc mỗi loại 50 cái
-Bộ Trang Bị Kim Phong(1 tuần)
-Thổ Địa Phù ( Vĩnh Viễn)
-Thần Hành Phù ( Vĩnh Viễn )
-Túi Máu Tân Thủ (7 Ngày)
-6 Bình Tiên Thảo Lộ 6h
-Nhận 1 Kỹ Năng (Ngoại Trừ Skill Đường Môn Boom )

-------------//-----------------

• Phiên bản đồ Xanh - Miễn Phí - Chuẩn phiên bản Công Thành Chiến 2005 100% VNG
• Hạn chế 4 Acc/PC & 8 Acc/IP , Tống Kim 1 Acc/IP
• Auto Ingame độc quyền, tiện lợi, thông minh
•𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐚́𝐢 𝐦𝐚𝐩 𝟗𝐱+ 𝐒𝐚̆𝐧 𝐁𝐨𝐬𝐬 𝐒𝐚́𝐭 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐂𝐨́ 𝐓𝐢̉ 𝐋𝐞̣̂ 𝐑𝐨̛𝐢 𝐗𝐮
•𝐇𝐃 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂𝐩 , 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐦𝐚̉𝐧𝐡 𝐀𝐁 Đ𝐐
•𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐲̀ 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟎𝐤𝐱/ tuần 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐪𝐮𝐲́
•𝐁𝐨𝐬𝐬 𝐇𝐊𝐌𝐏 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐨𝐬 𝐏𝐋𝐃 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐊𝐍𝐁 + 𝐦𝐚̉𝐧𝐡 𝐀𝐁 Đ𝐐 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐫𝐨̛𝐢 đ𝐨̂̀ 𝐀𝐁 Đ𝐐 𝐍𝐓 𝐇𝐂
•𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐮𝐲̃ đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐦 21h 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐗𝐮.
•𝐋𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐚̂́𝐮 / đại hội anh hùng 𝐓𝐎𝐏 𝟏𝟎 𝐭𝐚̣𝐜 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐲̀ 𝐤𝐡𝐮̉𝐧𝐠
• Chặn kéo xe 100%
• Tiền vạn, Trang bị có giá trị liên thành, không tràn lan
• Tỷ lệ EXP điều chỉnh vừa phải, hợp lý cho người chơi theo hướng pk
• Hỗ trợ tân thủ hấp dẫn,nhanh chóng theo kịp người chơi cũ.
• Đội ngũ hỗ trợ online 24/7 sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu
• Server với nhiều tính năng sẽ được Update theo từng giai đoạn
• Drop x3 trang bị may mắn có tác dụng
 
Last edited:
Top