silkroad

silkroad

New member
Trang chủ : https://sro-good.com/
Platest : 10/9/2023 - Openbeta : 16/9/2023
Thông Tin Máy Chủ
✅MAP 120 CHINA - EURO
✅MAX ITEM : D13 SOM,SUN
✅EXP RATE : 200X
✅DROP RATE : X10
✅GIỚI HẠN : 10 ÁC TRÊN PC VÀ IP
✅GIỚI HẠN JOB : 1 ÁC TRÊN PC
✅GIỜ XANH : FULL TIME 24/24
✅BUÔN 3 THÀNH : TRƯỜNG AN - ĐÔN HOÀNG - HOÀ ĐIỀN ( KHÔNG KHOÁ AN TOÀN 1 SAO)
✅HÀNG ĐẶC BIỆT : 19H30 - 20H00 HẰNG NGÀY
✅DROP D12 : QUÁI 111 - 115 TẠI JUPITER
✅DROP D13 : QUÁI 116 - 120 TẠI JUPITER VÀ THÀNH ÊU CONSTAN
✅KHOÁ TRADE : 00H - 09H00 HẰNG NGÀY
?GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP LEVEL ASIA
?TOP 1 : 10.000 SILK - NASUN 10 - DANH HIỆU ĐUA TOP 1 ĐỘC QUYỀN
?TOP 2 : 7.000 SILK - NASUN 9 - DANH HIỆU ĐUA TOP 2 ĐỘC QUYỀN
?TOP 3 : 4.000 SILK - NASUN 8 - DANH HIỆU ĐUA TOP 3 ĐỘC QUYỀN
?TOP 4 - 10 : MỖI GIẢI 1500 SILK
✅MỖI IP NHẬN 1 GIẢI ( PHÁT HIỆN THU HỒI GIẢI - BLOCK)
?GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP LEVEL EURO
?TOP 1 : 8.000 SILK - NASUN 10 - DANH HIỆU ĐUA TOP 1 ĐỘC QUYỀN
?TOP 1 : 5.000 SILK - NASUN 9 - DANH HIỆU ĐUA TOP 2 ĐỘC QUYỀN
?TOP 1 : 3.000 SILK - NASUN 8 - DANH HIỆU ĐUA TOP 3 ĐỘC QUYỀN
?TOP 4 - 10 : MỖI GIẢI 1500 SILK
✅MỖI IP NHẬN 1 GIẢI ( PHÁT HIỆN THU HỒI GIẢI - BLOCK)
?HỖ TRỢ TÂN THỦ
✅SÉT D10 KHUÊ ẤN + 5 FULL BLUE,CHỈ SỐ 41%
✅4000 BÌNH HP 820
✅4000 BÌNH MP 820
✅10.000 TÊN ASI,EU
✅1 PÉT NHẶT ĐỒ 3 NGÀY
✅1 LOG BÚA SỬA CHỮA 11 CÁI
✅20 CHÂN CHẠY 100%
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Top