• Người tạo chủ đề ThienLong110
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 773
T

ThienLong110

New member
Sro Thiên Long Map 110

Trang chủ : www.srothienlong.net

✅Nhận thấy do tình trạng các server hiện nay lạm phát cũng như màu mè không còn giữ được bản chất của game , chúng tôi đã hợp tác và tạo ra Sro Thiên Long

✅Không một lỗi lầm , tất cả mọi thứ được giữ nguyên bản chất của nó

✅Cân bằng game

Alphatest: 13h00 16/05/2019


Open: 13h00 19/05/2019


✅Open : Khởi tạo nhân vật: Set Sun D9+5


Thông Tin Máy Chủ

✅Map : 110 VDC


✅Exp/Sp Rate: x20


✅Drop Item: x10


✅Drop Gold : x10


✅Trade : x5


✅Giới hạn giờ chơi :5h Xanh - 2h Cam


✅Rate Alchemy : +4 100%


✅Rate Narun : +8 100%


✅Giới hạn IP: 8 Acc/IP (Ko Ip Net)


✅Ghost 1s, Máu 25%


✅Garcha : D1-10 ( D1-D9 80%, D10 70%)


✅Out 1s hoặc 60s ngoài thành đều mất hàng, Lv 20 lên được thú thồ hàng F10


✅Npc tạp hoá tại Trường AnTổng Giải Thưởng Top ~8 Tr VNDTop Eu/China


Top 1 :1 Vũ Khí Son B +8 +( 5K Silk )+ Danh hiệu : Top 1


Top 2 :1 Vũ Khí Son A +5 ( 3K Silk )


Top 3 :1 Vũ Khí Son + (2K Silk)


Top 4 - 10 : 1K SilkTop Giả Kim Thuật


Top 1 : ( 3M Silk ) + Danh Hiệu : Phù Thủy Giả Kim
Lưu ý : Mỗi IP chỉ nhận được 1 giải.Giá Silk


10K 50 Silk,20K 100 Silk, 50K 300 Silk, 100K 650 Silk, 200K 1K5 Silk, 500K 4K Silk( Chưa có KM )

⛔Nghiêm cấm sử dụng phần mềm can thiệp cho trade đi theo buôn

1 IP chỉ được log tối đa 3 Acc Job


⚠Khoá Tk 3 ngày cảnh cáo vi phạm lần đầu

Tiếp tục vi phạm khoá vĩnh viễn
 

Quảng Cáo Game

Top