• Người tạo chủ đề nhatminhls
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 889
N

nhatminhls

New member
Máy Chủ:Minh Nguyet
IP SV: 103.200.21.218 + PORT: 15779
Open: 20h00 27/08/2023
══════════════════════════════════════════
Thông tin sever:
Srominhnguyet.com
Map 150 D20 China only
Mastery: 450
Giờ chơi : Full time
Exp x700 PT8 x720
Drop x10
Gold x60
Giới hạn 5Acc /1 PC | 10Acc/IP
Job 1Acc/1IP ( hàng đặc biệt tại di di chỉ DH)
Mở buôn từ 7h sáng đến 24h 3 thành TA- DH- HD
- Săn Boss map JOB kiếm Silk hàng ngày.
  • Event Công Thành Chiến
Mở kéo Học viện
Quái 150
Drop quái: - Từ 129 - 135 drop D17 SUN SOM SOS
- Từ 140 -150 D18 - D20 SUN SOM SOS
Sever tự dùng Búa sửa chữa
Tỉ lệ đập đồ: - 1-3 100%
- 4-5 50%
- 5-6 40%
- 7 30%
- 8-10 Radom Max
+ 20 (Yêu cầu BMM VIP)
BMM VIP từ 1- 7 100% từ 8-20 50%
Tỉ lệ đập Narsun MAX +6 | 1 - 6 100%. Yêu cầu bùa may mắn cấp 1 ( Không mix Narsun Bàn tay của quỷ )
═══════════════════════════════════════════════════════
Hỗ trợ tạo nhân vật mới lever 1 SET SOM D15 +5 max blu cs 100%
500 DCN 50 DCTT 2.000 MP HP loại 820 PET nhặt đồ 3 ngày
═══════════════════════════════════════════════════════
---GM Hỗ Trợ 24/7---
Nhóm CHAT: https://bom.so/9cmYEk
Tải game : Srominhnguyet.com
Facebook cá nhân : https://bom.so/U5kEZo
 

Quảng Cáo Game

Top