• Người tạo chủ đề tlbbfreealltop
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 6,053
T

tlbbfreealltop

New member
Thiên Long Bắc Nam - Thể Loại Chuyển Sinh

Khai mở Máy chủ 2
vào lúc 19h ngày 04 tháng 03 năm 2023

=============================================
Phần Thưởng
Top 1: 2000 Điểm Công Lực + 2.500.000KNB
Top 2: 1500 Điểm Công Lực + 1.500.000 KNB
Top 3: 1000 Công lực đan + 700.000 KNB

Top 4 - 10: 200.000 KNB

=============================================
(Sự kiện theo tháng, liên tục cập nhật)
=============================================

TRANG CHỦ: https://bacnam.gametlbb.com
TẢI GAME: https://bacnam.gametlbb.com/Public/js/taigame.html
FANPAGE: https://www.facebook.com/bacnam.tlbb
NHÓM: https://www.facebook.com/groups/518771733392229
TIKTOK: https://www.tiktok.com/tlbbprivate
=============================================
Giới hạn account đăng nhập: 6 acc / 1 PC
Giới hạn account trên bản đồ: 3 acc / PC (Hạn Huyết Lĩnh & Thúc Hà Cổ Trấn)
=============================================
Hạn Huyết Lĩnh
Đại Uyển
Cao Xương Mê Cung
Tháp Khắc Lạp Mã Can
=============================================

Tầng Hoàng Địa Cung Tầng 4
=============================================
Bản Đồ: Yến Vương Cổ Mộ 1 - 9
Số Lượng Boss: 5
Thời Gian Hồi Sinh: 30 Phút

♻Thần Khí 120
Bản Đồ: Trường Bạch Sơn
Số Lượng Boss: 1
Thời Gian Hồi Sinh: 60 Phút

♻ Bách Bảo Nang
Bản Đồ: Hoả Diệm Sơn
Số Lượng Boss: 4
Thời Gian Hồi Sinh: 30 Phút

♻Bách Bảo Rương
Bản Đồ: Thánh Hoả Cung
Số Lượng Boss: 4
Thời Gian Hồi Sinh: 30 Phút

♻Ngự Dao Bàn (Võ Hồn)
Bản Đồ: Thúc Hà Cổ Trấn
Số Lượng Boss: 4
Thời Gian Hồi Sinh: 30 Phút

♻Công Lực Đan
Bản Đồ: Hậu Hoa Viên
Số Lượng Boss: 4
Thời Gian Hồi Sinh: 30 Phút

♻Trùng Lâu
Bản Đồ: Kính Hồ - "Hoa My Đảo"
Số Lượng Boss: 1
Thời Gian Hồi Sinh: 120 Phút

♻ Bàn Cổ
Bản Đồ: Thúc Hà Cổ Trấn
Số Lượng Boss: 1
Thời Gian Hồi Sinh: 20 giờ 30 hằng ngày

=============================================
TRANG CHỦ: https://bacnam.gametlbb.com
TẢI GAME: https://bacnam.gametlbb.com/Public/js/taigame.html
FANPAGE: https://www.facebook.com/bacnam.tlbb
NHÓM: https://www.facebook.com/groups/518771733392229
TIKTOK: https://www.tiktok.com/tlbbprivate
#TLBBBacNam #TLBBPrivate #TLBBLau #TLBBChuyenSinh #KimDung #TLBB #TLBBpc
=============================================
 
Last edited by a moderator:

Quảng Cáo Game

Top