H

hoang251096

New member
TLBB NGŨ BÁ - PHIÊN BẢN CHUẨN FPT HỒI ỨC
? Open test FREE ALL: 18H Ngày 16/10/2022 (CN)
? Open beta chính thức: 19H Ngày 22/10/2022 (T7)

------------------------------------------------
?Hướng đi của Server:
? Kinh nghiệm x2 drop x1 (chuẩn Fpt)
? Dùng đồ full môn phái - trang bị yến huyền ngọc - trang bị ngự tứ - trang bị huyền hạo ngọc
Đồ chế = Trồng trọt, khai khoáng
? UPDATE Từ 1.0 Lên 4.0
Cày cuốc chậm - Săn ngọc cấp 2 - 3 - Max ngọc 4
? Update : level 69 - 79 - 89 - 99
? Cam kết chống diss, doss hiệu quả 100%
? Update : Tính năng
- Trang Bị Ám Khí - Mai Hoa Tiêu - Băng Phách Thần Chăm
- Điêu Trác Ngọc
- Dung Luyện Bảo Thạch
- Trang Bị Võ Hồn
- Điêu Văn Trang Bị
- Thần Khí Luyện Hồn
- Đục lỗ 4
- Bí Tịch Yếu Quyết 80 chuẩn từng milimet
Chức Năng Sẽ Được Phát Triển Và Mở Dần Theo Thời Gian
----------------------------------------------
? Thông Tin Máy Chủ: Lam Sa Thủ
Phiên Bản Chuẩn Cày Cuốc - Chăm Cày Là Có Tất Cả
Giới Hạn 2 Acc/PC
Vào Game Cấp 01
FREE: Trang Bị Tân Thủ 3 lỗ ngọc cấp 1+ NHIỀU PHẦN QUÀ TÂN THỦ, NHIỀU CODE.
- Kỹ Năng Môn Phái Chuẩn 100% FPT
- Hệ Thống BOSS Dã Ngoại Đa Dạng - Phong Phú
- Hệ Thống Phó Bản Săn Đồ Cực Đã
- Vàng Không Khóa ===> Chạy Thương Nhân
- Vàng Khóa ===> Thủy Lao - Bắt Đom Đóm
- Kỹ Năng Môn Phái Chuẩn 100% FPT
- Mọi Vật Phẩm Trong Game Điều Có Thể Săn Được
? Giai Đoạn 1 : Level 1 - 69
- Đua Top level 69
- Đua Top Bang Hội
- Sự Kiện Đánh Giải
- Sự Kiện hàng tuần
- Sử Dụng Ngọc Cấp 1 2 3 Max Ngọc Cấp 4
- Hạn Chế Tính Năng : Điêu Trác, Dung Luyện Ngọc
? Giai Đoạn 2 : Level 69 - 79
- Đua Top Ám Khí Mai Hoa Tiêu
- Update : Q Lâu Lan , Lâu Lan Tầm Bảo
- Update : Chức Năng Võ Hồn
- Sự Kiện hàng tuần
? Giai Đoạn 3 : Level 79 - 89
- Đua Top level 89
- Đua Top Ám Khí Băng Phách Thần Châm
- Sự Kiện Đánh Giải 1 vs 1 , 3 vs 3 Cực Đã
- Update: Phó Bản mới
- Update : Đục lỗ 4
- Update : Thần Khí Luyện Hồn 86
- Update : Điêu trác ngọc
- Sự Kiện hàng tuần
? Giai Đoạn 4 : Level 89 - 99
- Đua Top 99
- Update : Map Train 9x
- Update : Điêu Văn Trang Bị
- Update : Trân Thú Phụ Thể Hồn
- Mở Bán Pet và Các Vật Phẩm Đa Dạng Trong Shop
- Giải Đấu
- Sự Kiện hàng tuần
-------------------------------------------------------------
?Trang Chủ : https://tlbbnguba.com/
? Đăng Ký : http://id.tlbbnguba.com/register
? Download game : https://tlbbnguba.com/Download
? PAGE Hỗ Trợ : https://www.facebook.com/tlbbnguba/
? Cộng đồng game thủ : https://www.facebook.com/groups/tlbbnguba
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Top