T

tlbbtq123

New member
- Thiên Long Đế Vương - Sẽ Chính Thức Open : Bản Free
- Được Sự Yêu Thương Và Ủng Hộ Nhệt Tình Của ACE Cộng Đồng TLBB Private + Thuần Hóa Từng Chi Tiết Đồ Họa Tinh Xảo - Và 3 Tháng Dev Server Thì Nay Xin ra Mắt **************************************************************
- Open Máy Chủ VIP : Bản Free 14h Ngày 01/05 Thứ Tư
- Open Máy Chủ VIP : Bản Free 14h Ngày 01/05 Thứ Tư
**************************************************************
- Envent #1VIP : Nhân Dịp Open Máy Chủ - Thiên Long Đế Vương Kính Tặng Cho Tất Cả Bằng Hưu Tham Gia Game Là #VIPCODE Nhưng Tất Cả Phải Tham Gia Các Bước Yêu Cầu Mới Được Nhận #VIPCODE Như Sau :
- Bước 1 : Like Page
- Bước 2 : Like Bài Viết Này + Share ( Chia Sẻ Công Khai )
- Bước 3 : Tag 10 Bạn + Tkhoang Game
- Ví Dụ : Tag1,Tag2,Tag3 ...v...v.. Tag10 + tldevuong
- Bước 4 : Đánh Giá Page Với Khẩu Hiệu ( Tôi Yêu Thiên Long Đế Vương )
- Bước 5 : Hoàn Thành Hết Ibox Báo Page Để Nhận #VIPCODE Cho Ngày Open
- Lưu Ý Áp Dụng Cho FB Trên 100 Bạn Bè + Phải Làm Đủ Mới Có #VIPCODE ( Phần Thưởng Là : Trùng Lâu Kiên )
**************************************************************
- Envent #2VIP : Đua TOP Lerver #Rinh_Ngay_Quà_HOT - Thể Lệ Đua Từ 14h Đến 19h Ai Cao Là TOP Và Chốt :
- TOP 1 : Trùng Lâu Tùy Chọn + 400k ĐMP
- TOP 2 : Trùng Lâu Ngọc + 300k ĐMP
- TOP 3 : Pét Tư Chất VIP Hiếm + 200k ĐMP
- TOP 4 - 10 : 100k ĐMP
**************************************************************
- Thông Tin Server #Thiên_Long_Đế_Vương
- Server Exp x25 + Drop Tỷ Lệ Chuẩn
- Server Vào Game Cấp 102
- Server Có Gồm 9 Phái Chuẩn VIP
- Server Free Ngọc 6 ( Săn CCHTP + Ngọc 7 )
- Server Free Bán Sẵn Đồ Chế ( Click Mua Tại SHOP )
- Server Free Long Văn ( Click Tại SHOP Mua NL Nâng )
- Server Free Võ Hồn ( Click Tại SHOP Mua NL Nâng )
- Server Free Ngũ Tông ( Săn Công Lực Đan Mà Học )
- Server Free Bí Tịch Và Yếu Quyết Các Thứ ( Trừ CB NM )
- Server Free Vàng Khóa , Vàng Ko Khóa , KNB , Điểm Tặng ( Điểm Môn Phái - thông qua nạp và săn BOSS )
- Server Free Tu Luyện Max 100 VIP ( Nhận Tại NPC )
- Server Free Thần Khí Chuẩn ( Sẽ Ra Thần Khí VIP )
- Server Tạm Ra Nhiêu Chức năng - Sẽ Ra Từ Từ
**************************************************************
- Thông Tin Drop Server #Thiên_Long_Đế_Vương
️- Hậu Hoa Viên : Công Lực Đan + Nguyên Liệu Đổi Trùng Lâu + Cao Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù + Cao Cấp Dung Luyện Phù + Phiếu Điểm Môn Phái + Tiểu Lạt Bá + Nguyên Liệu Thăng Cấp Long Văn 8 +9

- Thiên Kiếp Lâu : Công Lực Đan + Nguyên Liệu Đổi Trùng Lâu + Cao Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù + Cao Cấp Dung Luyện Phù + Phiếu Điểm Môn Phái + Tiểu Lạt Bá + Nguyên Liệu Thăng Cấp Long Văn 8 +9

- Thúc Hà Cổ Trấn : Công Lực Đan + Nguyên Liệu Đổi Trùng Lâu + Cao Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù + Cao Cấp Dung Luyện Phù + Phiếu Điểm Môn Phái + Tiểu Lạt Bá + Nguyên Liệu Thăng Cấp Long Văn 8 +9

- Cổ Mộ từ 1 đến 9 : Công Lực Đan + Nguyên Liệu Đổi Trùng Lâu + Cao Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù + Cao Cấp Dung Luyện Phù + Phiếu Điểm Môn Phái + Tiểu Lạt Bá + Nguyên Liệu Thăng Cấp Long Văn 8 +9

- Bos Dã Ngoại : Công Lực Đan + Nguyên Liệu Đổi Trùng Lâu + Cao Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù + Cao Cấp Dung Luyện Phù + Phiếu Điểm Môn Phái + Tiểu Lạt Bá + Nguyên Liệu Thăng Cấp Long Văn 8 +9

- Các Phó Bản như thiếu thất sơn + PMP + Tứ Tuyệt Trang Rơi : Công Lực Đan + Nguyên Liệu Đổi Trùng Lâu + Cao Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù + Cao Cấp Dung Luyện Phù + Phiếu Điểm Môn Phái + Tiểu Lạt Bá + Nguyên Liệu Thăng Cấp Long Văn 8 +9

**************************************************************
- Khuyến Mãi Tất Cả Giá Trị Thẻ 50% : 100k = 150k
- Khuyến Mãi Momo,ATM,ZaloPlay 100% : 100k = 200k
- Nạp 50k Trở Lên Được Nhận Ngay Quà HOT Từ Server : Trùng Lâu Giáp
- Trang Chủ : http://tlbbtamlong.site
- Hoặc Trang Chủ : http://tldevuong.top
- Fanpage : https://www.facebook.com/ThienLongDeVuong/ 

Quảng Cáo Game

Top