V

volamvinhcuu2024

New member
𝟏𝟑:𝟎𝟎 - 𝟏8/04 (thứ 5). 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐌𝐚́𝐲 𝐂𝐡𝐮̉ [𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐂𝐮̛̉𝐮] - 𝐀𝐮𝐭𝐨 tích hợp sẵn trong
𝐠𝐚𝐦𝐞 - 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐢̣ 𝗧𝗵𝘂𝗮̂̀𝗻 𝐗𝐚𝐧𝐡 - 𝗧𝗵𝐚̂𝗻 𝗣𝗵𝗮́𝗽 - 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗖𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 𝟮𝟬𝟬𝟱 - 𝗖𝗵𝗮̣̆𝗻 𝗞𝗲́𝗼 𝗫𝗲 - 𝗟𝗼𝗴𝗶𝗻 𝗠𝗮́𝘆 𝗔̉𝗼
Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 : 𝐂𝐚̀𝐲 𝐗𝐔 𝐓𝐞̣𝐭 𝐠𝐚 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚́𝐢 𝐫𝐨̛́𝐭 𝐗𝐔 - 𝐓𝐡𝐚̉ 𝐚𝐜𝐜 / 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨́ (tự do tiền tệ)
𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 -> 𝟏 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐦 - 𝐭𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̉
Vào trang wep : VoLamVinhCuu.Com
Vào Hội Zal0:
https://bom.so/ZjYmUZ
Vào Hội Zal0: https://bom.so/ZjYmUZ
Vào Hội Zal0: https://bom.so/ZjYmUZ
𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐓𝐀̂𝐍 𝐓𝐇𝐔̉
Tạo nhân vật bắt đầu từ level 10
Hỗ trợ túi máu tới level 90
Bộ THP + TĐP ( vĩnh viễn )
Đủ sét Trang bị Kim Phong

Ngựa 60
Nhận 1 kỹ năng khi đạt level 80
Hãy cùng xem Võ Lâm Vĩnh Cửu đã tạo nên sân chơi náo nhiệt trong suốt thời gian qua
Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 : 𝐂𝐚̀𝐲 𝐗𝐔 𝐓𝐞̣𝐭 𝐠𝐚 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚́𝐢 𝐫𝐨̛́𝐭 𝐗𝐔 - Cơ hội cho tất cả
𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 -> 𝟏 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ Vũ khí 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐦 - 𝐭𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̉
Trang wep : VoLamVinhCuu chấm Com (15/04 có thể tải phiên bản AlphaTest)
𝐒𝐨̛ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐦𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉
Có thể chơi bằng máy tính và điện thoại (Yêu cầu có cả 2)
A_u_t_o trong cửa sổ trò chơi , dễ chỉnh dễ sử dụng, tối giản đúng chất cổ xưa, giảm thiểu cài đặt. Chặn mọi Au-to ngoài
Skill 90 nhận tại môn phái
Máy chủ với hướng đi cày cuốc và lên từng món trang bị
Khởi đầu nhận lv 10 và đánh quái tại các bản đồ luyện công
Kết nối hảo hữu từ mọi nơi trên thế giới
Nhân sỹ hãy theo dõi Fanpage để cập nhật những thông tin mới nhất về Server

 
Last edited:
Top