V

vl2hiepkhach

New member
THỜI GIAN: Từ 18h ngày 16/12/2022 đến 23h50 ngày 22/12/2022
Chi tiết xem tại: https://bom.so/a6Kb4D
??̣̂? ????: Các nhân sĩ tham gia Alpha Test đạt được những điều kiện yêu cầu sẽ nhận về những GIFT CODE quà tặng hấp dẫn sử dụng khi tham gia Open Beta.
???? Đ?̆̉?? ??̂́?:
- Khi bắt đầu tham gia Alpha Test quí nhân sĩ sẽ được thăng cấp trực tiếp lên cấp 90. Sau khi kết thúc Alpha Test quí nhân sĩ đạt được cấp độ nào sẽ nhận được Gift Code quà tặng theo mốc thưởng tương ứng.
Cấp 91
2 TÚI HẠT GIỐNG
5 BÁT NHÃ NHỎ
Cấp 92
2 TÚI HẠT GIỐNG
5 BÁT NHÃ NHỎ
5 NHÂN SÂM VẠN NĂM
Cấp 93
2 TÚI HẠT GIỐNG
5 BÁT NHÃ NHỎ
5 NHÂN SÂM VẠN NĂM
5 QUÂN CÔNG ĐẠI
5 VÉ TIẾU Y VÀNG
Cấp 94
2 TÚI HẠT GIỐNG
5 BÁT NHÃ NHỎ
5 NHÂN SÂM VẠN NĂM
5 QUÂN CÔNG ĐẠI
5 VÉ TIẾU Y VÀNG
30 THIÊN THẠCH
30 MẢNH THIÊN THẠCH
Cấp 95
2 TÚI HẠT GIỐNG
5 BÁT NHÃ NHỎ
5 NHÂN SÂM VẠN NĂM
5 QUÂN CÔNG ĐẠI
5 VÉ TIẾU Y VÀNG
30 THIÊN THẠCH
30 MẢNH THIÊN THẠCH
LONG HUYẾT HOÀN
Cấp 96
2 TÚI HẠT GIỐNG
5 BÁT NHÃ NHỎ
5 NHÂN SÂM VẠN NĂM
5 QUÂN CÔNG ĐẠI
5 VÉ TIẾU Y VÀNG
30 THIÊN THẠCH
30 MẢNH THIÊN THẠCH
LONG HUYẾT HOÀN
THÚ CƯỠI HOÀNG HỔ BẢO BẢO ( 14 ngày )
Cấp 97
2 TÚI HẠT GIỐNG
5 BÁT NHÃ NHỎ
5 NHÂN SÂM VẠN NĂM
5 QUÂN CÔNG ĐẠI
5 VÉ TIẾU Y VÀNG
30 THIÊN THẠCH
30 MẢNH THIÊN THẠCH
LONG HUYẾT HOÀN
THÚ CƯỠI HOÀNG HỔ BẢO BẢO ( 14 ngày )
TÀNG KIẾM THẠCH
???? ??̂?? ???̣??:
(Vào Alpha Test sẽ được nhận 250.000 công trạng)
CODE KHI ĐẠT 500.000 CÔNG TRẠNG: 5 QUÂN CÔNG HUY HOÀNG
CODE KHI ĐẠT 800.000 CÔNG TRẠNG: 1000 Kim Phiếu + 10 Quân Công Huy Hoàng
Trang Chủ: https://bom.so/0zY4GC
Fanpage: https://bom.so/7Eeirm
Group Cộng Đồng: https://bom.so/OrvkrM
 
Last edited by a moderator:

Quảng Cáo Game

Top