• Người tạo chủ đề jx2ngaothe2008
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,927
J

jx2ngaothe2008

New member
Võ Lâm 2 -Ngạo Thế Tranh Bá (Phiên Bản 2008).Tái hiện lại toàn bộ những ký ức VLTK II 12 năm trước bởi NPH nhiều năm kinh nghiệm.
Tên Máy Chủ : Ngạo Thế
Thời gian THỬ NGHIỆM: 10h ngày 22/10/2022 đến 00h ngày 29/10/2022
Thời gian KHAI MỞ: 19h30 thứ 7 ngày 29/10/2022
Thời Gian Đua Top từ từ 29/10/2022 đến 19/11/2022.
Trang Chủ:https://bom.so/tyfnHF
Cộng Đồng: https://bom.so/afLgZR
═════Hỗ trợ tân thủ════
Thăng cấp 70
3000 điểm danh vọng
3000 điểm sư môn
30 Lộ Thủy
1 Tàng Kiếm 7x
1 Thần Hành Bảo Điển
Ngẫu nhiên ngựa 100
Học max cấp toàn bộ kỹ năng (trừ kỹ năng 55 và 80)
GiftCode
1 Vé Tiếu Y (vàng)
6 Cây Bát Nhã (nhỏ)
2 Túi Hạt Giống
1 Đại Nhân Sâm
3 Tu Chân Yếu Quyết
ĐUA TOP LEVEL
Hạng 1 : 3 bảo rương tàng kiếm 8x+Tuyết Sư + IP 14 Pro Max
Hạng 2: 16 Tàng Kiếm Thạch + Tuyết Sư + 18.000x
Hạng 3: 12 Tàng Kiếm Thạch + Tuyết Sư + 12.000x
Hạng 4: 8 Tàng Kiếm Thạch + Hổ Vàng + 10.000x
Hạng 5: 5 Tàng Kiếm Thạch + Hổ Vàng + 8.000x
Hạng 6 đến 10 : 6.000x
═════ĐUA TOP Môn Phái════
Hạng 1 hệ phái: 8.000x
═════ĐUA TOP CÔNG TRẠNG(Tống - Liêu)════
Hạng 1 (Tống - Liêu) : 3 Bảo Rương Tàng Kiếm 8x+1 Voi + 15.000.000
Hạng 2 (Tống - Liêu) : 10 Tàng Kiếm Thạch +1 Tuyết Sư + 25.000x
Hạng 3 (Tống - Liêu) : 8 Tàng Kiếm Thạch +1 Tuyết Sư + 15.000x
Hạng 4 (Tống-Liêu): 5 Tàng Kiếm Thạch + Hổ Vàng
Hạng 5-10 ( Tống- Liêu): 10.000 xu
----------------------------------------
Nhận thưởng theo cấp :
Cấp 71 : 1 Thiên hà mật tịch, 1 Tử hà mật tịch
Cấp 72 : 3 Bát nhã nhỏ
Cấp 73 : 1 Thiên hà mật tịch, 1 Tử hà mật tịch
Cấp 75: 20 Lệnh Bài Sư Môn
Cấp 76: 1 Bộ tử quang xanh + 6
Cấp 78 : 1 Chiêm Y Phổ+ 1 Tứ Linh
Cấp 79 : Sét Sư Môn 3
Cấp 80 : Nón Cửu Âm Hoặc Cửu Dương
Cấp 81 :Quần Cửu Âm Hoặc Cửu Dương
Cấp 82 : Áo Cửu Âm Hoặc Cửu Dương
Cấp 83 : Nón Tử Quang 8x( Tuỳ Chọn)
Cấp 84 : Áo Tử Quang 8x( Tuỳ Chọn)
Cấp 85 : Quần Tử Quang 8x (Tuỳ Chọn)
Cấp 86 : Mật Tịch Môn Phái(45)
Cấp 87: 5 mạnh ngạo thế+ 2 Mật Tịch Tâm Pháp (45)
Cấp 88:Thiên Thạch Linh Thạch
Cấp 89:100 Thiên Thạch Tinh Thạch
Cấp 90: Định Hồn Thiên Thạch
Một số tính năng nổi bật của game:
Khắc Né đầy đủ như bản VNG ngày xưa.
Cày nguyên liệu đổi trang bị từ: một số phó bản trong game(Tàng Kiếm, Thái Hư…)
 

Quảng Cáo Game

Top