• Người tạo chủ đề chanshengji
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 951
C

chanshengji

New memberKính chào các thân bằng chiến hữu của Võ Lâm Kiếm Tông

Chúng tôi xin trịnh trọng thông báo Server sẽ khai mở lúc 14h ngày 25/01/2019.Nhằm làm theo 1 hướng mới chung tôi sẽ mở như sau:

1 - Hỗ trợ tân thủ cấp 200.(Ai cũng như ai vô trước vô sau gì cũng như nhau.Không hỗ trợ Kim Phong chỉ Hỗ trợ con ngựa wave tàu cấp 72).​
2 - Máy chủ hoạt động đồ Xanh - đồ Tím
3- Phần thưởng TOP Tống - Kim trận 19h hằng ngày là 5 KNB cho Top 10
4- Online nhận Xu tại Võ Lâm Minh Chủ Tương Dương.
5- Không đua cấp chỉ trian nhặt đồ về và OK
=====================================================================================
Trang chủ : http://volamkiemtong.net/jx
Fanpage:https://www.facebook.com/volamkiemtong/?ref=bookmarks
=====================================================================================
Lịch hoạt động của máy chủ:
ên Hoạt Động
Khung Giờ Phần Thưởng
BOSS Tiểu Hoàng Kim 6h30 và 12h00
Huyền Tinh.Thủy Tinh,Tinh Hồng Bảo Thạch ,

Đồ Phổ , Trang Bị HKMP (Tỷ lệ hiếm)

BOSS TRUNG HOÀNG KIM
12h15 và 18h30

(Khi xuất hiện sẽ có thông báo trên kênh chử chạy)

Điểm Kinh Nghiệm cho nhân sĩ diệt boss và

đứng gần boss lúc boss bị tiêu diệt

Huyền Tinh.Thủy Tinh,Tinh Hồng Bảo Thạch ,

Đồ Phổ , Trang Bị HKMP (Tỷ lệ hiếm)

BOSS ĐẠI HOÀNG KIM
20h30 và 22h00

(Khi xuất hiện sẽ có thông báo trên kênh chử chạy)

Điểm Kinh Nghiệm cho nhân sĩ diệt boss và

đứng gần boss lúc boss bị tiêu diệt

Huyền Tinh.Thủy Tinh,Tinh Hồng Bảo Thạch ,

Đồ Phổ , Trang Bị HKMP (Tỷ lệ hiếm)

BẢO RƯƠNG THẦN BÍ
11h15 đến 12h45 và 19h15 đến 22h45.Mõi lần xuất hiện cách nhau 15 Phút

(Khi xuất hiện sẽ có thông báo trên kênh chử chạy)

Điểm Kinh Nghiệm cho 3 nhân sĩ

đến đối thoại đầu tiên

Huyền Tinh.Thủy Tinh,Tinh Hồng Bảo Thạch ,

Đồ Phổ .v.v

THƯƠNG NHÂN TÂY VỰC
8h00 - 10h00 sáng ,13h00 - 14h00 -15h00-16h00 trưa,18h00-19h00-20h00-21h00-22h00-23h00 Tối.Mõi lần xuất hiện cách nhau 30 phút.

(Khi xuất hiện sẽ có thông báo trên kênh chử chạy)Điểm Kinh Nghiệm cho nhân sĩ đến trao đổi

Mõi lần xuất hiện mõi nhân sĩ được 6 lần trao đổi.

Tổng công cả máy chủđược 150 lần trao đổi mõi lần Thương Nhân Tây Vựcxất hiện

Huyền Tinh.Thủy Tinh,Tinh Hồng Bảo Thạch ,

Đồ Phổ , Trang Bị HKMP (Tỷ lệ hiếm)

NHIỆM VỤ TUẦN HOÀNG KIM MINH HUY
Cả ngày . Mõi nhân vật được làm 4 lần/Ngày.Có thể cùng PT để làm và diệt boss

NPC Nhận: Kim Minh Huy (434/387 Giang Tân Thôn)

Ở các bước diệt boss có thể nhận được Đồ Phổ Hoàng Kim và Điểm kinh nghiệm.Lần làm thứ 4 sẽ nhận x10 Kinh nghiệm và tỷ lệ được đồ phổ là 90%.
BOSS NHÍM BÉO PHÌ NGŨ HÀNH
12h00 và 20h00 .Mõi lần xuất hiện 1 đợt 5 con Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ

(Khi xuất hiện sẽ có thông báo trên kênh chử chạy)

Huyền Tinh.Thủy Tinh,Tinh Hồng Bảo Thạch ,Đồ Phổ .v.v

VƯỢT ẢI THỜI GIAN
Mỗi giờ


(Khi xuất hiện sẽ có thông báo trên kênh chử chạy)

Huyền Tinh.Thủy Tinh,Tinh Hồng Bảo Thạch ,Đồ Phổ ,Bảo Rương Vượt Ải.v.v
THUYỀN PHONG LĂNG ĐỘ
06H00 - 08H00 - 10H00 - 12H00

14H00 - 16H00 - 18H00 -20H00

22H00

(Khi xuất hiện sẽ có thông báo trên kênh chử chạy)

Huyền Tinh.Thủy Tinh,Tinh Hồng Bảo Thạch ,Đồ Phổ ,Bảo Rương Thủy Tặcv.v
CHIẾN TRƯỜNG TỐNG-KIM
10H00 - 11H00-12H00-15H00-17H00 - 19H00 - 21H00

(Khi xuất hiện sẽ có thông báo trên kênh chử chạy)Điểm Tống Kim - Bảo Rương Tống Kim - Đặc Thám Bảo Rương
SĂN BOSS SÁT THỦ Cả ngày Điểm kinh nghiệm,Huyền Tinh.Thủy Tinh,Tinh Hồng Bảo Thạch ,Đồ Phổ ,Bảo Rương Sát Thủ.v.v​
 
Top