K

kiemthe88

New member
[VODANHKIEM.COM] - Chuẩn Kiếm thế 2009 - Cày cuốc tẹt ga - Nơi kỹ năng nói lên tất cả.
--------------------------------------

THÔNG TIN SERVER

OPEN SV LÊ LONG: 14h00 Chiều 05/03
Trang Chủ: http://vodanhkiem.com
Fanpage: https://facebook.com/2178198929104555




ĐẶT TRƯNG MÁY CHỦ MỚI

I. Cày cuốc đơn giản - Hỗ trợ tận răng


  • Train đồng ở tất cả các map 115
  • Nhận hỗ trợ tân thủ khủng <Xem Thêm>
  • Tham gia hoạt động nhận đồng cực khủng.
  • Kỷ năng 180 cân bằng.


II.Trang bị mới cực vip




III.Hoạt đông mới nhất




IV.Hình ảnh ingame


























Hãy tham gia http://VoDanhKiem.com để trải nghiệm trang bị và hoạt động mới nhất
 
Last edited:
Top