K

kiemthe88

New member
[VODANHKIEM.COM] - Chuẩn Kiếm thế 2009 - Cày cuốc tẹt ga - Nơi kỹ năng nói lên tất cả.
--------------------------------------

THÔNG TIN SERVER

OPEN SV TÌNH LONG: 14h00 Chiều 26/03
Trang Chủ: http://vodanhkiem.com
Fanpage: https://facebook.com/2178198929104555
ĐẶT TRƯNG MÁY CHỦ MỚI

I. Cày cuốc đơn giản - Hỗ trợ tận răng


  • Train đồng ở tất cả các map 115
  • Nhận hỗ trợ tân thủ khủng <Xem Thêm>
  • Tham gia hoạt động nhận đồng cực khủng.
  • Kỷ năng 180 cân bằng.


II.Trang bị mới cực vip
III.Hoạt đông mới nhất
IV.Hình ảnh ingame


Hãy tham gia http://VoDanhKiem.com để trải nghiệm trang bị và hoạt động mới nhất
 

Quảng Cáo Game

Top