• Người tạo chủ đề as0001
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,978
A

as0001

New member

THÔNG TIN CƠ BẢN:
Trang chủ:
http://www.yulgangrosa.net
Diễn đàn: http://forum.yulgangrosa.net
Fanpage: http://www.facebook.com/yulgangrosa
Version: 15.0 full chức năng, có chuyển sinh (reborn)
Rate exp: x2000
Rate drop: x1000


ITEMS:
Items full đến 150;
Loại bỏ set Vũ Hoàng, Bá Hoàng Level 80;
Đầy đủ các set Võ Huân, các Bonus của set có thể sử dụng được;
Giới hạn ngọc kim cương thạch, hàn ngọc thạch, nhiệt huyết thạch;

HÀN NGỌC THẠCH:
ULPT Siêu cấp: 80 90 100
PT Siêu cấp: 10 15
ULPT Cao cấp: 60 70 80
PT Cao cấp: 8 10

KIM CƯƠNG THẠCH:
CLVC Siêu cấp: 30% 35% 40%
KC Siêu cấp: 3
CLVC Siêu cấp: 25% 28% 30%
KC Siêu cấp: 2

NHIỆT HUYẾT THẠCH:
Khí công tăng 2

NHÂN VẬT:
Khởi tạo nhân vật sẽ có cấp độ 80, full điểm kỹ năng, điểm skill thăng thiên;
Duy trì các lớp nhân vật cơ bản, loại bỏ hoàn toàn HBQ, ĐHL, DY.

JOIN NOW!
 

Quảng Cáo Game

Top